Takrif & Hukum Aqiqah
Aqiqah menurut bhs ertinya “rambut yang tumbuh di atas kepala bayi pada pas pas lahirnya.” Demikian pendapat ‘Ubaid, Ashmu’i dan Zamakhsyari.

Menurut arti hukum syarak aqiqah ialah “penyembelihan haiwan tertentu untuk keperluan anak, di samping mencukur atau memotong rambutnya dan diberi nama untuk anak itu.”

Imam Syafi’e berpendapat lakukan aqiqah adalah sunat muakkad. Ini bersesuaian dengan dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud:

“Tiap-tiap anak itu tertebus (terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran) dengan dengan aqiqahnya, disembelih haiwan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama”. (Maksud hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi)

Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahawa aqiqah itu memelihara bayi tesebut daripada golongan syaitan di di dalam urusan dunia dan akhirat.

Juga sabda Rasulullah SAW yang bermaksud; dalil melaksanakan aqiqah

“Berserta anak itu ada aqiqah, maka alirkanlah darah untuknya, dan singkirkanlah suatu hal yang membahayakan daripadanya.” (Maksud hadis riwayat Tirmidzi)

Imam Malik perlihatkan bahawa, hukum aqiqah ini adalah perintah yang tidak dapat diperselisihkan lagi. Imam Ibnu Qayyim pula menyabitkan aqiqah dengan dengan nilai korban seekor kambing yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai tukar diri untuk Nabi Ismail AS.. Maka dengan dengan itu, difahamkan bahawa penyembelihan aqiqah untuk anak yang dilahirkan bermanfaat untuk merawat bayi daripada problem syaitan.

Kadar Haiwan Aqiqah dan Masa Aqiqah Aqiqah murah Jakarta
Haiwan untuk perlaksanaan ibadah aqiqah mesti mencukupi kriteria yang serupa dengan dengan haiwan-haiwan untuk ibadah korban.

Jenis Haiwan Umur Minima
1. Kibas Satu th. atau telah gugur gigi hadapannya setelah ia berumur enam bulan
2. Biri-biri, domba dan kambing melebihi satu th. sekiranya gugur gigi susuan / hadapannya
3. Lembu dan kerbau melebihi dua tahun
4. Unta melebihi lima tahun

Haiwan-haiwan ini hendaklah terdiri daripada haiwan ternak di di dalam keadaan tidak cacat, tidak buta, tidak bunting dan tidak benar-benar kurus.

Yang lebih utama untuk persentase aqiqah bagi seorang anak lelaki ialah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing, menurut hadis riwayat Aisyah yang maksudnya:
“Rasullulah SAW memerintahkan kepada kita agar menyembelih aqiqah untuk anak lelaki dengan dengan dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor.”

Aqiqah dua ekor kambing bagi anak lelaki ini bukanlah merupakan suatu kemestian, kerana Rasulullah SAW telah memicu aqiqah untuk cucu Baginda SAW Saidina Hasan dan Husin RA, masing-masing seekor kibas.
Haiwan aqiqah layaknya lembu, kerbau dan unta boleh dikongsi agar 7 bahagian seiring 7 ekor kambing.

Imam Malik, Asy Syafi’e, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat, aqiqah adalah sah dengan dengan penyembelihan haiwan empat kaki layaknya unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri (sama layaknya ibadah korban). Juga dibolehkan seekor unta atau seekor lembu sekiranya dikongsi agar tujuh orang biarpun ada bahagian daripada lembu atau unta itu bukan untuk aqiqah.

Apabila ibu bapa itu tidak dapat memicu aqiqah anaknya, disaat berusia 7 hari, bolehlah diperbuatnya disaat umur anak 14 hari. Kemudiannya disaat umur 21 hari. Jika tidak boleh, maka sunat diperbuatnya sampai anak itu dewasa (baligh).
Apabila anak telah dewasa, maka ada para ulama’ pilih sunat bagi ibu bapa memicu korbannya, tidak memicu aqiqahnya. Menurut satu golongan, jika seorang anak telah dewasa, tetapi belum dibikin aqiqahnya oleh ibu bapanya, maka sunat baginya memicu aqiqah untuk dirinya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *